REFSVINDINGE KIRKE
2994.jpg
2997.jpg
2997a.jpg
2998.jpg
2999.jpg
3000.jpg
3003.jpg
3004.jpg
3005.jpg
3006.jpg
3007.jpg
3008.jpg
3009.jpg
3010.jpg
3011.jpg
3012.jpg
3013.jpg
3016.jpg
3017.jpg
3019.jpg
3020.jpg
3021.jpg
3023.jpg
3026.jpg
3027.jpg
3028.jpg
3029.jpg
3030.jpg
3031.jpg
3032.jpg
3033.jpg
3035.jpg
3036.jpg
3037.jpg
3038.jpg
3039.jpg
3040.jpg
3041.jpg
3042.jpg
3043.jpg
3044.jpg
3045.jpg
3047.jpg
3048.jpg
3049.jpg
3053.jpg
3054.jpg
3055.jpg
3056.jpg
3059.jpg
3060.jpg
topimg.jpg

Ind- og udmeldelse

 
 
 

Indmeldelse

 

Ved dåben bliver man automatisk medlem af Folkekirken.

 

Er man døbt med en kristen dåb i et andet kirkesamfund, kan man blive optaget i Folkekirken efter samtale med en præst, ligesom man kan blive genoptaget i Folkekirken efter samtale med en præst, hvis man har været meldt ud.

 

Udmeldelse

 

Udmeldelse af Folkekirken kan ske ved skriftlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Hvis du sender en mail via en ikke-sikker forbindelse, bedes du anføre dit telefonnummer. Du vil så blive ringet op af præstesekretæren mhp. at få din identitet bekræftet. Send aldrig cpr-numre via ikke-sikre forbindelser. Der foregår meget mail- og netsvindel, og cpr-numre er attraktive. 

 

Udmeldelse kan også ske ved, at du møder personligt op hos sognepræsten eller på kirkekontoret i åbningstiden. Husk at medbringe legitimation og din fødsels- og dåbsattest.  

 

Når man er udmeldt, skal man ikke længere betale kirkeskat. Hvis man ikke er medlem af folkekirken, og der alligevel på papirer fra skattevæsenet står, at man skal betale kirkeskat, skal man henvende sig til skattemyndighederne for at få fejlen rettet.

Når man er udmeldt, har man heller ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. En udmeldelse af Folkekirken opfattes fx som en klar og utvetydig tilkendegivelse af, at man ikke ønsker at blive bisat/begravet i en kirke, og at man ikke ønsker præstens medvirken, hvilket vil blive respekteret af sognepræsten.

Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder endvidere højere for personer, der ikke var medlemmer af folkekirken. Derfor er det vigtigt at underrette sine nærmeste pårørende om udmeldelsen, da det letter situationen for alle parter ved dødsfald.

 

Læs mere på kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk

Refsvindinge Kirke og Sogn   ·   Kirkevej, Refsvindinge   ·   5853 Ørbæk
  Uptime-it Svendborg