REFSVINDINGE KIRKE
2994.jpg
2997.jpg
2997a.jpg
2998.jpg
2999.jpg
3000.jpg
3003.jpg
3004.jpg
3005.jpg
3006.jpg
3007.jpg
3008.jpg
3009.jpg
3010.jpg
3011.jpg
3012.jpg
3013.jpg
3016.jpg
3017.jpg
3019.jpg
3020.jpg
3021.jpg
3023.jpg
3026.jpg
3027.jpg
3028.jpg
3029.jpg
3030.jpg
3031.jpg
3032.jpg
3033.jpg
3035.jpg
3036.jpg
3037.jpg
3038.jpg
3039.jpg
3040.jpg
3041.jpg
3042.jpg
3043.jpg
3044.jpg
3045.jpg
3047.jpg
3048.jpg
3049.jpg
3053.jpg
3054.jpg
3055.jpg
3056.jpg
3059.jpg
3060.jpg
topimg.jpg

Sognehuset

 
 
 

Et sognehus til moderne menighedsliv

 

Sognehuset for Ørbæk-Refsvindinge sogne er et samlingssted for sognenes menighedsliv. Huset danner naturligvis ramme om konfirmationsundervisningen, men også babysalmesang, foredrag og menighedsrådsmøder finder sted her. Endvidere findes her kirkekontor for præst og præstesekretær, der har åbent på tirsdage kl. 15-17.

De to menighedsråd har vedtaget følgende vedtægter for huset:

 

Vedtægter

 

Sognehuset anvendes til undervisning, møder og arrangementer, der forestås eller arrangeres af menighedsrådene og sognepræsten.

 

Sognehuset kan kun udlånes til private til mindesammenkomster efter begravelser og bisættelser fra kirkerne til servering af kaffe m.v.

 

Der underskrives en kontrakt ved aftale om udlån af huset.

 

For forbrug af lys, el og varme betales 450,00 kr. pr. udlån.

 

Henvendelse vedrørende lån af Sognehuset sker via sognepræsten til en af præstegårdsudvalget udpeget kontaktperson.

 

Vedtægterne revideres efter behov af menighedsrådene ved Ørbæk og Refsvindinge Kirker.

 

Sognehuset Ørbæk

 

 

Sognehuset

 

Refsvindinge Kirke og Sogn   ·   Kirkevej, Refsvindinge   ·   5853 Ørbæk
  Uptime-it Svendborg