REFSVINDINGE KIRKE
2994.jpg
2997.jpg
2997a.jpg
2998.jpg
2999.jpg
3000.jpg
3003.jpg
3004.jpg
3005.jpg
3006.jpg
3007.jpg
3008.jpg
3009.jpg
3010.jpg
3011.jpg
3012.jpg
3013.jpg
3016.jpg
3017.jpg
3019.jpg
3020.jpg
3021.jpg
3023.jpg
3026.jpg
3027.jpg
3028.jpg
3029.jpg
3030.jpg
3031.jpg
3032.jpg
3033.jpg
3035.jpg
3036.jpg
3037.jpg
3038.jpg
3039.jpg
3040.jpg
3041.jpg
3042.jpg
3043.jpg
3044.jpg
3045.jpg
3047.jpg
3048.jpg
3049.jpg
3053.jpg
3054.jpg
3055.jpg
3056.jpg
3059.jpg
3060.jpg
topimg.jpg

Sognet - Det gamle Refsvindinge

 
 
 

Med tilladelse fra forlaget:

Uddrag af J. P. Trap, DANMARK, femte udgave, Svendborg amt, G. E. C. Gads Forlag, 1957

 

kort

Refsvindinge sogn omgives af Vindinge, Ørbæk, Herrested, Ellinge og Kullerup sogne.

I sognet ligger byen Refsvindinge (1435 Rofswynninge, 1497 Reffswynninge) m. kirke, skole (opf. 1896), friskole og forsamlingshus. Gårde og møller: Stenhave, Hedemarken, Lunget, Kildemose, Toftehuse, Lillemølle, Asmølle (nedlagt vandmølle).

Ved grænsen til Herrested sogn en enklave af Kullerup sogn.

 

Det ret højtliggende, men nogenlunde jævne og kun i nordøst lidt bakkede terræn kulminerer i Bøgebjerg med 58 m og begrænses i øst af Ørbæks smukke, skovbevoksede tunneldal med dens grusterrasser langs siderne. De noget sandede og stedvis stenede jorder er afsat af rindende vand, da isen endnu lå over østfyn, så smeltevandet måtte skaffe sig afløb i nordvestlig retning til Odense fjord. Mærker af disse vandstrømme ses endnu i erosionsskrænterne ved Bøgebjerg og i åernes forløb. Kastel / Villumstrup Å, der danner skel til Herrested sogn, løber først i retning af Odense fjord, men bøjer senere af og munder i stedet ud i Nyborg fjord som et tilløb til Vindinge Å. Lermuldede jorder findes næsten kun ved Hedemarken og helt i syd. Foruden skoven langs Ørbæk ligger en del af Nyhave, Aspen og Liselund skov samt den store tørvemose Lunget i sognet. Gennem sognet går hovedvej 8 samt landevejen Svendborg-Kerteminde.     

 

I menuen til venstre finder du forskellige informationer om sognet.

Hvis du er historieinteresseret, kan du læse med om "Det gamle Refsvindinge" på flg. link:

 

www.refsvindinge-1950.dk

 

 

Refsvindinge Kirke og Sogn   ·   Kirkevej, Refsvindinge   ·   5853 Ørbæk
  Uptime-it Svendborg