REFSVINDINGE KIRKE
2994.jpg
2997.jpg
2997a.jpg
2998.jpg
2999.jpg
3000.jpg
3003.jpg
3004.jpg
3005.jpg
3006.jpg
3007.jpg
3008.jpg
3009.jpg
3010.jpg
3011.jpg
3012.jpg
3013.jpg
3016.jpg
3017.jpg
3019.jpg
3020.jpg
3021.jpg
3023.jpg
3026.jpg
3027.jpg
3028.jpg
3029.jpg
3030.jpg
3031.jpg
3032.jpg
3033.jpg
3035.jpg
3036.jpg
3037.jpg
3038.jpg
3039.jpg
3040.jpg
3041.jpg
3042.jpg
3043.jpg
3044.jpg
3045.jpg
3047.jpg
3048.jpg
3049.jpg
3053.jpg
3054.jpg
3055.jpg
3056.jpg
3059.jpg
3060.jpg
topimg.jpg

Menighedsrådet - opgaver og visioner

 
 
 

Visioner

 • at gøre kirken til et naturligt sted at mødes for flere generationer
 • skabe et kirkeliv hvor forkyndelse og menighedspleje ikke står i skyggen af administrative opgaver
 • gøre gudstjenesten forståelig så den relaterer sig til hverdagen
 • vække menighedens interesse for kristendommen så ingen føler sig fremmed i kirken

 

 

Opgaver

 

Menighedsrådets primære arbejdsområder er beskrevet i menighedsrådslovens § 1 stk 1 og 2 samt § 34 inden for følgende hovedområder:

 • virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
 • administration af kirkegården og kirkens øvrige faste ejendomme
 • administration af kirkers og præsteembeders indtægter og formue
 • medvirken ved ansættelse i præstestillinger
 • varetagelse af arbejdsgiverfunktioner i forhold til kirkefunktionærer
 • deltagelse i valg af medlemmer til provstiudvalg, økonomiske og mellemkirkelige stiftsudvalg, samt valg af biskop
 • initiativer til fremme af menighedens liv og vækst

Det er menighedsrådets mål at efterleve lovgivningen, så vi kan fremvise vel vedligeholdte bygninger og en indbydende og rekreativ kirkegård samt skabe grobund for et godt arbejdsklima blandt samtlige ansatte.

 

Se medlemmer af menigshedrådet for Refsvindinge

Refsvindinge Kirke og Sogn   ·   Kirkevej, Refsvindinge   ·   5853 Ørbæk
  Uptime-it Svendborg